2018. augusztus 19. vasárnap - Huba napja
Küldetésnyilatkozat  

Küldetésnyilatkozat

 

"Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli és hogy neveli az eljövendő generációit.”

Füst Milán

Általános iskolánk célja színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtani tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. 
A gimnázium elsődleges feladata az általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása. 
Tevékenységünket a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végezzük. 
Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. 

Az intézmény nevelési elvei

Az iskolában folyó nevelőmunka értékközpontú. Az értékek létrehozásában és érvényesítésében teret kapnak: 
-  az emberi együttélés általánosan elfogadott szabályai 
-  a polgári társadalom normái 
-  az egyetemes és nemzeti kultúra értékei 
-  a közoktatási törvényben megfogalmazott normák. 
Ezek szerves egységet képeznek, működésük egy időben jelenik meg.


Az iskolai nevelőmunka célja olyan értékek közvetítése illetve megerősítése, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.


Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium
1124 Budapest, Meredek utca 1.
Telefon: 1/319-33-78 Fax: 1/310 72 91